Investeren in gezondheid

Donderdag 10 maart is het World Kidney Day. Het thema dit jaar is 'Overbrug de kenniskloof naar betere nierzorg'. Het multidisciplinair team van NiERkliniek Voorkempen bundelde de krachten en bracht verschillende facts & figures over chronisch nierlijden samen.