Overslaan en naar de inhoud gaan

Ons ziekenhuis streeft ernaar om niet alleen medische zorg van topkwaliteit te bieden, maar ook warme zorg voor al onze patiënten. Helaas biedt de Belgische ziekenhuisfinanciering beperkte ruimte voor initiatieven die deze warme zorg mogelijk maken. Met jouw steun kunnen we projecten realiseren die verder gaan dan de basiszorg, waardoor het herstelproces van onze patiënten aangenamer verloopt. Ook geen warme zorg zonder de dagelijkse inzet van onze medewerkers.

Je kan onze patiënten en medewerkers op verschillende manieren steunen. Elke bijdrage, groot of klein, helpt ons om een verschil te maken!

Doe een gift

Zonder fiscaal attest

Een vrije gift kan je storten op het algemeen rekeningnummer van ons ziekenhuis: BE50 4049 0069 0118. Vermeld in de mededeling steeds het woord ‘gift’. Is de gift bedoeld voor een specifieke afdeling of doelgroep? Vermeld ook dit dan duidelijk in de mededeling, zodat de gift bij de juiste mensen terechtkomt. Als ziekenhuis kunnen wij geen fiscaal attest afleveren. Schenkingen die via het algemeen rekeningnummer van ons ziekenhuis gebeuren, zijn dus niet fiscaal aftrekbaar.

Met fiscaal attest

Wens je als schenker een fiscaal attest, dan kan je een schenking doen voor een specifiek project binnen AZ Voorkempen via het ‘Steunfonds Emmaüs’. Deze projecten werden zorgvuldig geselecteerd door Emmaüs vzw en de Koning Boudewijnstichting. Giften die via deze weg gebeuren zijn fiscaal aftrekbaar (45%) vanaf 40 euro. De Koning Boudewijnstichting levert alle fiscale attesten eenmaal per jaar op een vast moment af. Het is belangrijk dat je de juiste gestructureerde mededeling die bij het project hoort gebruikt.

Lopende projecten 

Schenk materialen

Doe je liever een schenking in de vorm van iets tastbaar? Dat kan ook! Dit kan gaan van welzijnszetels voor onze oncologische patiënten tot ondersteuning voor onze jongste patiënten op de kinderafdeling. Contacteer ons via azvoorkempen [at] emmaus.be om samen te bekijken welke noden er zijn.

Neem AZ Voorkempen op in je testament

Je kan AZ Voorkempen ook steunen via je testament. Alleen een geschreven testament waarborgt dat jouw bezittingen worden verdeeld volgens jouw voorkeuren en wensen en niet volgens het erfrecht. Om er zeker van te zijn dat je testament niet verloren gaat, neem je best contact op met je notaris.

De Vlaamse overheid stimuleert legaten aan vzw’s: zij betalen sinds midden 2021 geen erfenisrechten. Daartegenover staat dat de formule van het duolegaat, op een relatief gunstige manier nalaten aan een persoon én een goed doel, hoger wordt belast en de gewenste uitwerking verliest. Mocht je een duolegaat hebben ingeschreven in een bestaand testament, dan is het aangewezen dit samen met je raadgever te herbekijken. Dit geldt enkel voor erflaters gedomicilieerd in Vlaanderen. Voor wie gedomicilieerd is in Brussel of Wallonië blijft er wel een erfbelasting verschuldigd, maar blijft anderzijds ook het duolegaat tot nader order een gunstige uitwerking hebben.

Schenk je tijd

De vrijwilligers van AZ Voorkempen hebben een enorme impact op onze patiënten. Wil jij je ook engageren? Meer informatie vind je hier.