Overslaan en naar de inhoud gaan

Na overlijden van een patiënt hebben de echtgeno(o)t(e), de wettelijk samenwonende partner en de bloedverwanten tot en met de tweede graad, via een door de verzoeker gekozen zorgverstrekker/arts, recht op onrechtstreekse inzage van het medisch dossier voor zover hun verzoek voldoende gemotiveerd en gespecifieerd is en de patiënt zich hiertegen niet uitdrukkelijk heeft verzet tijdens zijn leven. Het inzagerecht heeft enkel betrekking op die stukken uit het dossier die relevant zijn in het kader van het gemotiveerd verzoek tot inzage en de reden moet voldoende ernstig zijn om een uitzondering toe te staan op het recht op privacy van de overledene.

Hoe inzage of kopie opvragen? 

  • De aanvrager, die via een vertrouwensarts inzage wenst in het dossier van een overleden familielid en voldoet aan de gestelde criteria, bezorgt het ingevulde formulier 'Verzoek om inzage en/of afschrift gegevens uit het patiëntendossier' aan ons medisch secretariaat. 
  • De verantwoordelijke medewerker van het medisch secretariaat maakt een afspraak met jou, de aangewezen vertrouwensarts en de behandelend arts om het dossier af te halen en dit uiterlijk binnen de 15 dagen na ontvangst van het formulier.

Contactgegevens medisch secretariaat

  • Per brief: AZ Voorkempen - t.a.v. medisch secretariaat, Oude Liersebaan 4, 2390 MALLE
  • Via mail: medsec.azstjozef [at] emmaus.be