Overslaan en naar de inhoud gaan

Iedereen heeft, conform de wet van 6 oktober 2002 betreffende de rechten van de patiënt, inzagerecht in zijn patiëntendossier en het recht om een afschrift te krijgen van het geheel of een gedeelte van dit patiëntendossier.

Beperkingen

  • De patiënt heeft geen inzage in de persoonlijke notities van de behandelde arts of in informatie over derden. Persoonlijke notities zijn aantekeningen die door de behandelende arts apart in het patiëntendossier worden bewaard en die niet worden meegedeeld aan andere leden van het verzorgingsteam.
  • De behandelende arts kan inzage weigeren in gegevens waarvan hij, in het kader van de therapeutische exceptie, heeft geoordeeld dat ze nadelig zijn voor de gezondheid van de patiënt.
  • Afschrift wordt enkel verstrekt aan de patiënt zelf en niet aan derden, tenzij bij volmacht.
  • Indien er duidelijke aanwijzingen zijn dat de patiënt onder druk werd gezet om een afschrift van zijn dossier aan derden mee te delen, kan de aflevering van dit afschrift worden geweigerd.

Hoe inzage of kopie opvragen?

  • Wens je inzage tot of een kopie van jouw dossier? Bezorg het ingevulde formulier 'Verzoek om inzage en/of afschrift gegevens uit het patiëntendossier' aan ons medisch secretariaat. 
  • De verantwoordelijke medewerker van het medisch secretariaat maakt een afspraak met jou of jouw aangewezen vertrouwenspersoon om het dossier af te halen en dit uiterlijk binnen de 15 dagen na ontvangst van het formulier.
  • De (onderdelen van) afschriften van het patiëntendossier liggen klaar aan de kassa in de inkomhal met de vermelding “strikt persoonlijk en vertrouwelijk”. Overhandiging van de documenten gebeurt tegen ontvangstbewijs en op vertoon van ID-kaart. Ontvangst is mogelijk, via volmacht, door een vertrouwenspersoon.

Contactgegevens medisch secretariaat

  • Per brief: AZ Voorkempen - t.a.v. medisch secretariaat, Oude Liersebaan 4, 2390 MALLE
  • Via mail: medsec.azstjozef [at] emmaus.be