Overslaan en naar de inhoud gaan
Investeren in gezondheid

In 2016 behaalde AZ Voorkempen als één van de eerste Vlaamse ziekenhuizen het internationale Qmentum Global kwaliteitslabel, waarmee het kon aantonen dat ze veilige en kwaliteitsvolle zorg verlenen aan hun patiënten. Dat dit geen toevalstreffer was, bewijzen ze nu, zes jaar later, met hun heraccreditatie. Ondanks de extra druk op de gezondheidszorg door de coronacrisis, slaagde het ziekenhuis erin om hun kwaliteitsprocessen nog te verbeteren. Koen Vancraeynest, algemeen directeur: “Het uitzonderlijk goed resultaat toont aan dat patiënten bij ons echt in goede handen zijn.”

Grondige doorlichting
Een team van vier auditoren van Qualicor Europe bezocht drie dagen lang alle afdelingen in het ziekenhuis. Ze gingen in gesprek met medewerkers, artsen, patiënten en familieleden. Naast de controle op veilige zorg, gingen ze ook na of er voortdurend aandacht is voor het verbeteren van de kwaliteit van de zorg. De gastvrije ontvangst en ook hoe fier medewerkers vertellen over hun werk viel de auditoren op. Kwaliteitsmanager Leen Van Dijck is dankbaar voor deze complimenten: “Warme zorg zit in ons DNA. We hopen dat patiënten zich hier thuis voelen. Het is fijn dat de auditoren dit ook ervaarden. Bovendien prezen ze enkele vernieuwende projecten, zoals onze ervaringsdeskundigen op de kunstnier en het samenwerken met een apotheekassistent op onze spoeddienst.”

Eigen kwaliteitshuis
De afgelopen jaren werd duidelijk dat het ziekenhuis het accreditatiesysteem wil inzetten om hun eigen kwaliteitshuis verder uit te bouwen. Koen Vancraeynest: “Daarom vroegen we Qualicor Europe om samen met ons een oefening te doen om vanuit de bedoeling van de norm te werken aan kwaliteit en de normen zelf op de achtergrond te laten. We zijn gaan ‘omdenken’ om zo onze zorgprofessionals te inspireren en handvatten te geven.” Samen met Qualicor Europe werden meerdere interactieve sessies georganiseerd met zorgprofessionals uit verschillende disciplines: wat draagt volgens hen, op basis van hun opgedane kennis en werkervaring, bij tot kwaliteitsvolle en veilige zorg? “Er werd gesproken in termen die voor de medewerkers en artsen belangrijk en herkenbaar zijn. Na de sessies werd de meerwaarde van bepaalde normen duidelijk en bovenal meer ‘eigen’ aan onze werking”, aldus Leen Van Dijck.

Sterker uit coronacrisis
De audit, uitgesteld door eerdere coronagolven, vond eind mei plaats, ook al is de coronacrisis in de ziekenhuizen verre van voorbij. De voorbije twee jaar bewees AZ Voorkempen dat het infectiepreventie hoog in het vaandel draagt: een ziekenhuisbrede uitbraak is tot nog toe vermeden door aandacht voor handhygiëne, correct gebruik van beschermingsmaterialen en andere veiligheidsmaatregelen. Dit toont hoe belangrijk een goed kwaliteitsbeleid is voor een ziekenhuis. “Ik ben dan ook enorm trots op dit bijzonder sterk resultaat. Het is een pluim voor al onze medewerkers en artsen die ze meer dan verdienen door zich dag na dag met hart en ziel in te zetten voor onze patiënten”, besluit Koen Vancraeynest.