Indien je niet tevreden bent over de geleverde diensten of klachten hebt over een zorgverstrekker, kan je terecht bij de ombudsdienst. De ombudsdienst doet alles om je vragen en klachten zo goed mogelijk op te lossen. Je behoudt het recht om klacht in te dienen bij het gerecht.

Bekijk hier de andere patiëntenrechten.