Er kan geen informatie over je gezondheidstoestand worden meegedeeld aan derden, tenzij dit uitdrukkelijk bij wet voorzien is. Zonder je toestemming mag er niemand aanwezig zijn bij een behandeling die hiervoor niet strikt nodig is.

Bekijk hier de andere patiëntenrechten.