De zorgverstrekker moet je tijdig en op een begrijpelijke manier alle informatie geven. Je kan vragen om die informatie schriftelijk te bevestigen. Het gaat over informatie over je gezondheidstoestand of over een voorgestelde behandeling (doel, kosten, alternatieven). Je hebt tevens het recht om niet geïnformeerd te worden. Ook de zorgverstrekker kan in bepaalde omstandigheden informatie weigeren indien hij oordeelt dat de info op dat ogenblik een ernstig nadeel voor de gezondheid van de patiënt zou meebrengen.

Bekijk hier de andere patiëntenrechten.