Je hebt recht op een patiëntendossier dat zorgvuldig wordt bijgehouden. Je hebt het recht om dit dossier te lezen of tegen kostprijs een kopie aan te vragen. Je mag evenwel geen gegevens over derden lezen noch persoonlijke nota's van de arts.

Bekijk hier de andere patiëntenrechten.