Overslaan en naar de inhoud gaan

Kom minstens 20 minuten voor aanvang van je afspraak naar het ziekenhuis. Schrijf je eerst in aan de digitale inschrijvingskiosken in de inkomhal.

Inschrijven

 1. Neem een ticket aan de digikiosken, die links in de inkomhal staan opgesteld
 2. Druk op ‘Dagopname of opname’
 3. Je krijgt een ticket met volgnummer op
 4. Volg op de schermen wanneer je nummer aan de beurt is en aan welke balie je wordt verwacht. Hier bevestig je je kamerkeuze via de
  'Opnameverklaring voor dagopname'.
 5. Volg route B105 naar het daghospitaal (eerste verdieping). Meld je daar aan aan de onthaalbalie. Een verpleegkundige begeleidt je naar je kamer en informeert je over het verloop van de dag. Stel gerust vragen als iets niet duidelijk is.

Meebrengen

 • Identiteitskaart
 • Verwijsbrief van huisarts of behandelende arts
 • Opnameformulier dat je kreeg bij de arts
 • Ingevulde preoperatieve vragenlijst (patiëntanamnese)
 • Bloedgroepkaart en/of vaccinatiekaart (indien beschikbaar)
 • Documenten zoals laboratoriumuitslagen, röntgenopnames … (indien beschikbaar)
 • Ingevuld toestemmingsformulier voor infiltraties (indien van toepassing)
 • Volledige medicatielijst met juiste dosering (vraag dit eventueel aan je huisarts)
 • Alle geneesmiddelen die je neemt in originele verpakking
 • Naam en telefoonnummer van je contactpersoon
 • Schriftelijk akkoord van de adviserende geneesheer van het ziekenfonds voor terugbetaling van bepaalde geneesmiddelen (indien beschikbaar)
 • Contacteer voor je opname je verzekeringsinstelling. Met enkele hospitalisatieverzekeringen hebben wij een overeenkomst. Mits voorlegging van een aansluitingskaart kunnen wij de facturen rechtstreeks bij de betrokken maatschappijen innen. Breng  je Medi-card DKV, Assurcard, verwijsbrief van Medi-assistance, Medilink mee als je bij één van die maatschappijen verzekerd bent.
 • Als je afspraak het gevolg van een arbeidsongeval is:
  • Naam en adres van de werkgever
  • Naam en adres van de verzekeringsinstelling
  • Polis- en dossiernummer van de verzekering
 • Als je arbeidsongeschikt bent: een getuigschrift van arbeidsongeschiktheid van het ziekenfonds. Afhankelijk van je statuut moet je dit getuigschrift, ingevuld door de behandelende arts, binnen een bepaalde termijn aan je ziekenfonds terugbezorgen.
 • Draag op de dag van opname gemakkelijke dagkledij
 • Eventueel reserve ondergoed
 • Boek, tijdschrift, notaboekje en schrijfgerief