Overslaan en naar de inhoud gaan

Eens je bent aangemeld word je zo snel mogelijk ontvangen door de coördinatieverpleegkundige, die de ernst van jouw klachten inschat en je een urgentiecategorie toekent. We verwijzen je naar de correcte behandelkamer of de wachtzaal.

Op basis van de urgentiecategorieën en de wachttijd bepalen we in welke volgorde de patiënten worden behandeld en word je toegewezen aan een arts en verpleegkundige.

Bij opname in het ziekenhuis krijg je een kamer toegewezen in een van onze verblijfsafdelingen: