Overslaan en naar de inhoud gaan

Patiëntveiligheid en de kwaliteit van onze zorg wordt voortdurend geëvalueerd en bijgestuurd via verschillende initiatieven. Patiëntveiligheid is onze absolute topprioriteit en verdient constante aandacht. Het is bovenal een zaak van iedereen – ook van jou!

Regelmatig doen we interne audits. Tijdens interne audits laten we onze eigen medewerkers de kwaliteit van de veiligheid meten en verbeteren. Hierbij worden een aantal patiëntentrajecten gevolgd en getoetst aan vooraf bepaalde normen, alsook bekijken we bepaalde thema’s, zoals bijvoorbeeld handhygiëne en patiëntenidentificatie.

Daarnaast organiseren we gans het jaar door veiligheidsrondes. Tijdens veiligheidsrondes worden specifieke kwaliteitsindicatoren gecontroleerd om na te gaan of deze gekend en/of goed toegepast worden door onze medewerkers. Dit kunnen zowel zorg gerelateerde indicatoren zijn (maatregelen valpreventie, correcte pijncontrole en registratie, …) als niet zorg gerelateerde indicatoren (hoe patiënten evacueren bij brand, …). Resultaten worden gedeeld met de afdelingen die aan de hand hiervan verbeteringen doorvoeren.

Wanneer zich een incident voordoet dat impact heeft of kan hebben op patiëntveiligheid, dan worden deze gemeld in een incidentmeldsysteem. Dit gebeurt op aangeven van een medewerker of op aangeven van een patiënt/familie/naaste. Per afdeling zijn coördinatoren aangeduid die deze incidenten analyseren en verbeteracties doorvoeren aan de hand van hun analyse.

Wil je een incident, vraag, klacht of suggestie melden, contacteer dan onze ombudsdienst.

Identificatiebandje

Een correcte identificatie is cruciaal voor veilige zorg. Het is belangrijk dat onze medewerkers op elk moment weten wie jij bent om zo veilig de juiste zorg te kunnen geven. Je krijgt daarom bij opname een identificatiebandje om je pols. Hierop staat je naam en geboortedatum vermeld.

Verpleegkundigen en artsen bevragen zeer actief naam en geboortedatum van elke patiënt.

Veiligheidskaart

Raadpleeg de veiligheidskaart voor meer nuttige tips!

Zorginfecties

Wie in het ziekenhuis verblijft of een behandeling ondergaat, heeft kans op een zorggerelateerde infectie.  Deze infecties zijn helaas niet te voorkomen, maar door de juiste preventieve maatregelen bij zowel medewerkers van het ziekenhuis, patiënten en bezoekers kunnen we het aantal zorginfecties wel tot een minimum beperken. Zo willen we samen met jou de verspreiding van allerlei micro-organismen tegengaan. 

Lees meer over onze hygiënetips in de onthaalbrochure die je krijgt bij een geplande opname in het ziekenhuis. Handhygiëne is hiervan de belangrijkste pijler.

Handhygiënebeleid

Handhygiëne is de meest doeltreffende en simpele maatregel in het voorkomen van overdracht van micro-organismen. AZ Voorkempen houdt er een zeer strikt handhygiënebeleid op na. In ons ziekenhuis is handhygiëne een opdracht van iedereen. Elke personeelslid houdt zich aan de basisrichtlijnen rond het naleven van handhygiëne:

 • Geen juwelen dragen aan handen en polsen (geen ringen, horloges of armbanden)
 • De nagels kort geknipt, zuiver en verzorgd (geen nagellak of gelnagels)

Het gebruik van ontsmettende handalcohol is verplicht:

 • Voor een patiëntencontact
 • Na een patiëntencontact
 • Voor een zuivere/invasieve behandeling
 • Na blootstelling aan lichaamsvochten of slijmvliezen
 • Na contact met directe patiëntenomgeving

Ook jij kan een bijdrage leveren voor een goede hygiëne!

 • Zorg voor een goede lichaamshygiëne.
 • Was regelmatig jouw handen met zeep of ontsmet ze met handalcohol. Dit doe je best:
  • Voor en na het eten
  • Na elk toiletgebruik
  • Voor en na contact met bezoekers
 • Herinner jouw bezoekers en zorgverleners eraan dat zij de handen wassen of ontsmetten voor ze met jou in contact komen.