Overslaan en naar de inhoud gaan

Onze medewerkers werken elke dag hard om onze missie waar te maken en onze doelstellingen te bereiken. Ons beleidsorgaan, bestaande uit de raad van bestuur, de directie, de medische raad en het bestuurscomité, stippelt hiervoor het beleid uit.

Raad van bestuur

Maak kennis met de raad van bestuur van vzw Emmaüs.

Directie AZ Voorkempen

Directie

 • Algemeen directeur: dhr. Koen Vancraeynest
 • Hoofdarts - medisch directeur: dr. Pieter Jan Simons
 • Verpleegkundig en paramedisch directeur: dhr. Koen Van Hoolst 
 • Financieel-administratief directeur: mevr. Christel Pas
 • Directeur HR  en communicatie: mevr. Veerle Bogaert 
 • Directeur ICT en facilitaire-technische diensten: mevr. Joke De Beuckelaer

v.l.n.r.: Joke De Beuckelaer, Koen Vancraeynest, Veerle Bogaert, dr. Pieter Jan Simons, Christel Pas, Koen Van Hoolst

Medische raad

Dit adviesorgaan geeft artsen inspraak en betrekt hen bij de beleidsbeslissingen van het ziekenhuis, met als doel de best mogelijke medische zorg te verstrekken. Vanaf 1 januari 2024 voor een periode van 3 jaar bestaat dit team uit:

 • Voorzitter: Dr. Philip Ardies
 • Ondervoorzitter: Dr. Koen Kaïret
 • Penningmeester: Dr. Sebastiaan Martens
 • Secretaris: Dr. Annemie Woestenburg
 • Dr. Frederic Caris
 • Dr. Clara Ceyssens
 • Dr. Alain De Brouwer
 • Dr. Frank Janssens
 • Dr. Dirk Peeters
 • Dr. Johan Van Stappen
 • Dr. Sanne Vellinga

Bestuurscomité

 • Inge Vervotte, voorzitter
 • Jan Claesen 
 • Pieter Demeester 
 • Philip Delcourt 
 • Bjorn Ghillemijn
 • Katrien Kesteloot
 • Bernard Himpens 
 • Jan Seresia
 • Koen Vancraeynest, algemeen directeur AZ Voorkempen