Investeren in gezondheid

De dienst orthopedie werkte samen met de Zwitserse firma Mathys European Orthopaedics aan een aangepaste component die wordt gebruikt bij een totale heupprothese. Orthopedist dr. Peter Van Seymortier plaatste deze nieuwe component als eerste ter wereld.

“Het plaatsen van een totale heupprothese (THP) is een courante ingreep met hoge succesratio. Volgens recente cijfers wordt deze ingreep in België jaarlijks meer dan 29.000 keer uitgevoerd. Ondanks de gestandaardiseerde procedure blijft innovatie belangrijk, waarbij het meeste voordeel te halen valt uit een optimalisatie van de gebruikte componenten zowel qua vorm als qua samenstelling.”

Shift doelgroep THP

“Daar waar vroeger vooral de geriatrische, eerdere sedentaire populatie geopereerd werd, zien we nu een shift naar de actieve jonggepensioneerde of de nog werkende populatie. Dit creëert een zeker verwachtingspatroon bij de patiënt: die wenst zijn sportieve, beroepsmatige en dagdagelijkse activiteiten postoperatief te hernemen zonder al te veel beperkingen. Hierdoor is innovatie een noodzaak, waarbij we moeten streven naar gebruik van materialen met optimale langetermijnresultaten qua beweeglijkheid, slijtage en stabiliteit. Daarnaast wordt steeds meer de nadruk gelegd op het behoud van de patiëntspecifieke anatomie en biomechanica, wat leidt tot minder klachten en snellere postoperatieve revalidatie.”

Voortrekkersrol

“In kader van deze bevindingen werd reeds jaren geleden het concept van ‘bone preservation’ omarmd, waarbij gestreefd wordt naar het behoud van de unieke anatomie van de patiënt, in combinatie met innovatieve materiaalkeuze. Hiervoor werken we samen met de Zwitserse orthopedische firma Mathys European Orthopaedics. Nagenoeg alle patiënten worden behandeld met een kortere anatomische femorale component, de Optimys steel, en een volledig uit polyethyleen samengestelde acetabulaire component, de RM Vitamys pan.”

“De kortere anatomische steel maakt het mogelijk om op een botsparende manier de patiëntspecifieke anatomie te respecteren, daar waar de volledig uit polyethyleen samengestelde pan excellente langetermijnresultaten kan voorleggen qua slijtage en overleving. Beide componenten zijn ideaal in kader van postoperatieve rapid recovery revalidatie protocols.”

“In het gebruik van beide componenten speelt AZ Voorkempen een voortrekkersrol in België. In ons ziekenhuis werd in 2012 de allereerste Optimys steel in de Benelux geplaatst en met een totaal van 1.100 implantaties hebben we momenteel de grootste consecutieve reeks van België. Wat de RM Vitamys pan betreft, verrichtten we sinds 2012 reeds 850 implantaties.”

Aangepaste pan

“Ondanks de excellente langetermijnresultaten van de bestaande RM Vitamys pan, zette Mathys European Orthopaedics, in nauwe samenwerking met onze dienst, in op verdere innovatie. De bestaande RM Vitamys pan werd verder aangepast, met als resultaat de RM Vitamys hooded, die dankzij een extra opstaande rand een bijkomend voordeel heeft wat betreft de stabiliteit en de kans op luxatie verkleint. Na jaren van intens voorafgaand wetenschappelijk onderzoek en testen, werd op 11 oktober 2021 voor de eerste maal ter wereld de RM Vitamys hooded geplaatst in AZ Voorkempen, met een volledig nieuw aangepast instrumentarium.”

“De ingreep verliep volgens schema waarbij de aangepaste component vlot kon worden geïmplanteerd. De patiënte maakt een vlot postoperatief herstel door waarbij ze al haar dagdagelijkse en sportieve activiteiten kon hernemen zonder specifieke beperkingen. Ondertussen werd de RM Vitamys hooded in onze dienst zo’n 50 maal geïmplanteerd, waarbij geen implantgerelateerde problemen werden weerhouden.”