Zorg op maat

AZ Voorkempen ondertekende als een van de eerste Antwerpse ziekenhuizen een intentieverklaring met Trefpunt Zelfhulp. AZ Voorkempen wil als zelfhulpvriendelijk ziekenhuis samenwerkingsverbanden met patiëntenverenigingen verstevigen en verruimen.

Een samenwerking waar je op kan rekenen
“We willen onze patiënten en hun omgeving zo veel mogelijk betrekken in hun zorgtraject en in contact brengen met zelfhulpgroepen en lotgenoten. Met deze intentieverklaring formaliseren we onze aanpak om zo de relatie met elke patiëntenvereniging officieel en duurzamer te maken. Een samenwerking waar je op kan rekenen dus.” aldus Koen Vancraeynest, algemeen directeur. Na het ondertekenen van de intentieverklaring gingen enkele patiëntenverenigingen in gesprek met medewerkers uit de betrokken ziekenhuisafdelingen. Alle partijen maakten duidelijke afspraken en engageerden zich om deze regelmatig te bespreken en stapsgewijze uit te breiden. “Ook nieuwe samenwerkingsvoorstellen zijn welkom “, zegt Evy Aerts, aanspreekpunt en contactpersoon voor patiëntenverenigingen bij AZ Voorkempen.

Unieke kennis delen
Carine Van Wanseele van Trefpunt Zelfhulp geeft aan waarom deze inzet zo belangrijk is: “Het aantal mensen in onze maatschappij met complexe zorgnoden blijft toenemen. Daarom is de unieke kennis die ontstaat wanneer lotgenoten ervaringen uitwisselen zo waardevol. Onderzoekers hebben het soms over verborgen of stille kennis. Net die informatie kan leiden tot een beter zelfmanagement bij patiënten. Bovendien zorgt de verbondenheid en solidariteit voor betere therapietrouw, minder eenzaamheid en minder hulpeloosheid.” Een meerwaarde dus voor patiënten, maar Trefpunt Zelfhulp merkt op dat ook patiëntenverenigingen en ziekenhuizen elkaar versterken in hun ambities door dit engagement met elkaar aan te gaan. “Empowerment en patiëntenparticipatie leiden rechtstreeks tot kwaliteitsvollere zorg”, besluit Annemie Vermeulen van Trefpunt Zelfhulp.