Overslaan en naar de inhoud gaan
Wendy en Debbie
Zorg op maat

Er zijn steeds meer anderstalige medewerkers die hun job perfect uitvoeren, maar bij wie de taal soms een struikelblok vormt. “We willen investeren in al onze medewerkers en iedereen de juiste hulpmiddelen geven”, vertelt Natalie Van Loon, die de planning en communicatie verzorgt bij de schoonmaakdienst in AZ Voorkempen en Bethanië ggz. En zo ontstond de ‘taalcoaching’ in samenwerking met I-Diverso.

Een taalcoachingstraject

“We namen contact op met I-Diverso, een organisatie die zich richt op de begeleiding van kwetsbare doelgroepen op de arbeidsmarkt. Debbie is er ons vast aanspreekpunt. Een jaar geleden schetsten we de situatie en verwachtingen en zij ging daarmee aan de slag”, vertelt Natalie. “Intussen volgen elf medewerkers van AZ Voorkempen en Bethanië het traject. We geven elke nieuwe anderstalige medewerker de kans om dit traject te volgen.”

“Een taalcoachingstraject bestaat uit negen sessies. Een sessie duurt een uur en is één-op-één tussen Debbie en de medewerker. Elk traject is maatwerk”, vertelt Inge Van den Bogaert, verantwoordelijke schoonmaak AZ Voorkempen. “De ene medewerker kan bijvoorbeeld de opdracht krijgen om thuis naar Nederlandstalige tv-programma’s te kijken, bij de andere zal de aandacht meer gaan naar schrijven. Dat hangt af van het taalniveau en takenpakket van de medewerker. De focus ligt op vakjargon dat eigen is aan de schoonmaak. Ook HR-termen komen aan bod: wat is een uurrooster, informatie over attesten ...”

“Het traject wordt gefinancierd met subsidies van de Vlaamse overheid”, vult Cris Braspenning, verantwoordelijke schoonmaak Bethanië, aan. “Wij moeten er enkel tijd voor vrijmaken in het uurrooster van de medewerker.”

Pictogrammen taalcoaching

Nuttige tips

“Als leidinggevenden worden wij sterk betrokken bij de taalcoaching. Debbie geeft ons allerlei nuttige tips”, vertelt Inge. “We maakten kaartjes met pictogrammen die woorden als ‘initiatief’, ‘afwezigheidsattest binnenbrengen’ en ‘afspraken gsm-gebruik’ visueel maken. Als dit tijdens een gesprek aan bod komt, kunnen we eerst het kaartje tonen en vragen of de medewerker begrijpt wat erop staat. Het is een eenvoudig hulpmiddel, maar het werkt.”

“Een andere tip die we kregen is om alles wat beknopter te zeggen. Een lange uitleg maakt het vaak onnodig ingewikkeld”, vertelt Cris.

“We herwerken nu ons infomapje voor nieuwe medewerkers”, vult Natalie aan. “We vereenvoudigen de tekst en werken met pictogrammen. De anderstalige medewerkers begrijpen de informatie al veel vlotter. Deze aangepaste versie gaan we gebruiken voor alle nieuwe medewerkers, ook Nederlandstaligen. Zeker het HR-gedeelte, met informatie over vakantie, uurroosters en dergelijke, kan voor iedereen ingewikkeld zijn.”

“Debbie laat ons weten hoe de sessies verlopen. Als een anderstalige medewerker nog niet veel Nederlands kent, blijven wij eenvoudige woorden en zinnen gebruiken. Stapsgewijs voegen wij dan het vakjargon toe. Er zijn ook anderstaligen die wel een uitgebreide Nederlandstalige woordenschat hebben, maar die door hun uitspraak moeilijk verstaanbaar zijn. We vragen hen om trager te spreken en laten hen oefenen op de juiste uitspraak. Zo verlopen de gesprekken op de werkvloer veel vlotter”, zegt Inge.

Al heel wat stappen gezet

“We blijven ons aanpassen waar nodig”, besluit Natalie. “Momenteel communiceren we altijd in het Nederlands met onze medewerkers, zowel schriftelijk als mondeling. We bekijken nu of het een goed idee is om sommige teksten te vertalen.”

“De afspraak blijft dat we altijd Nederlands spreken tegen elkaar. Het is leuk dat iedereen dat respecteert, want we willen absoluut vermijden dat medewerkers tijdens koffiepauzes in ‘taalgroepjes’ geïsoleerd worden. En al doende leert men!”

Wendy en Debbie

Foto: Wendy en Debbie

Wendy woont al 13 jaar in Brecht en is afkomstig uit de Dominicaanse Republiek. Thuis met haar kinderen spreekt ze afwisselend Spaans en Nederlands. Sinds een jaar werkt ze als schoonmaakmedewerker bij Bethanië. “Hier heb ik meer contact met mensen en dat vind ik belangrijk, want mijn Nederlands is nog niet zo goed. Dat contact helpt mij.”

Ze zit halverwege haar taalcoachingstraject en is heel enthousiast. “Tijdens de taalsessies leerde ik al heel wat bij over de verschillende schoonmaakmaterialen.”

Wij zorgen ervoor. Jij ook?

Heb je interesse om bij ons aan de slag te gaan als schoonmaakmedewerker?  Kijk voor meer info op onze jobpagina.