Overslaan en naar de inhoud gaan
Zorg op maat

De toenemende vergrijzing in de maatschappij brengt bijhorende uitdagingen met zich mee. Eén van die uitdagingen is het toenemend aantal personen met dementie. AZ Voorkempen engageert zich om nog meer dementievriendelijk te worden met hulp en ondersteuning van het Regionaal Expertisecentrum Dementie Orion i.s.m. PGN.

De afgelopen jaren nam het ziekenhuis al heel wat dementievriendelijke initiatieven. Zo ondersteunt referentiepersoon dementie Ann Van Ostaeyen de raadplegingen in het kader van cognitieve problemen en dementie, waar ze naast geheugentests ook psychosociale ondersteuning voor de persoon met dementie én mantelzorger biedt. De dienst patiëntenbegeleiding ondersteunt dan weer de opgenomen patiënten en hun mantelzorgers. Het ziekenhuis is ook actief betrokken bij dwaallicht, het regionaal praatcafé dementie.

“De diagnose van dementie krijgen heeft veel impact op je leven en dat van je omgeving. Daarom willen we patiënten met dementie en hun mantelzorger ondersteunen om zo lang en zo kwaliteitsvol mogelijk verder te leven. We bieden hen handvaten en informatie, zodat ze weten dat ze er niet alleen voor staan”, aldus Ann Van Ostaeyen, referentiepersoon dementie.

Intentieverklaring
Om ziekenhuisbreed aandacht te hebben voor patiënten met dementie, startte AZ Voorkempen het project ‘Dementievriendelijk Ziekenhuis’. In kader hiervan startten begin dit jaar gesprekken met Anouck de Bruijn van het Regionaal Expertisecentrum Dementie (RECD) Orion i.s.m. psychogeriatrisch netwerk. Anouck de Bruijn: “Als regionaal expertisecentrum dementie streven we naar een dementievriendelijke samenleving. Na een aangenaam kennismakingsgesprek met AZ Voorkempen en gezamenlijke afstemming van een onderbouwd actieplan werd er een intentieverklaring ondertekend. Wanneer ziekenhuizen meer willen inzetten op persoonsgerichte zorg voor personen met dementie en hun omgeving, dragen we graag ons steentje bij. Het is van groot belang dat deze doelgroep ook binnen een ziekenhuiscontext op een gepaste wijze ondersteund wordt.”

Ann Van Ostaeyen vult aan: “Die ondertekening is de start van een mooie samenwerking met als doel om nog meer in te zetten op persoonsgerichte zorg voor patiënten met dementie en hun mantelzorger in AZ Voorkempen en op die manier verdere stappen te zetten naar een nog dementievriendelijker ziekenhuis. Door deze samenwerking kunnen we nu steeds beroep doen op de expertise en ervaring van het RECD alsook de opleidingen die zij aanbieden. Dit is een grote meerwaarde.”

Werkgroep Dementievriendelijk Ziekenhuis
Er werd een multidisciplinaire werkgroep Dementievriendelijk Ziekenhuis opgericht met artsen, verpleegkundigen en ondersteunende diensten. Zij bekijken onder andere hoe ze opleidingen kunnen organiseren en bewustwording kunnen creëren omtrent dementie in het ziekenhuis, hoe de fysieke omgeving kan aangepast worden voor patiënten met dementie en hoe de multidisciplinaire samenwerking voor patiënten met dementie verder kan ondersteund worden.

“Op korte termijn organiseert de werkgroep ook een bevraging bij patiënten met dementie in ons ziekenhuis en hun mantelzorgers om te bekijken waar we nog kunnen verbeteren. Zij zijn de ervaringsdeskundigen en zijn dus het meest geschikt om aan te geven wat ze goed vinden lopen en wat nog wenselijk is in ons ziekenhuis”, besluit Ann Van Ostaeyen.

Vragen over dit project? Contacteer Eline Oeyen, stafmedewerker zorg en innovatie AZ Voorkempen, via eline.oeyen [at] emmaus.be () of tel. 03 380 26 21.

 

Anouck de Bruijn was de afgelopen weken ook te zien in ‘Restaurant Misverstand’ op één, waar ze de personen met dementie mee begeleidde. We zijn blij dat er door initiatieven zoals het tv-programma meer bewustwording wordt gecreëerd over dementie. Zag je seizoen een van ‘Restaurant Misverstand’ nog niet? Herbekijk het dan via VRTnu.