Overslaan en naar de inhoud gaan

1. Afspraak

Meestal word je via je huisarts of specialist doorverwezen, maar je kan ook op eigen initiatief een eerste afspraak maken.

2. Medisch dossier

We maken een verpleegkundig en medisch dossier op met:

  • Parameters zoals: bloeddruk, pols, gewicht, lengte en BMI
  • Vroegere ziektes, operaties, familiale ziekten, medicatiegebruik, vroegere diëten, vermoeden van slaapapnoesyndroom .... 
  • Je kennis over gezonde voeding
  • Je persoonlijke balans van 'in' en 'uit', zoals het nu is en zoals het geweest is door de jaren heen
IN UIT
Wat eet ik? Hoe beweeg ik?
Wanneer eet ik? Waarom beweeg ik wel of niet?
Waarom eet ik? Wat kan ik aan van beweging?
  Waarom val ik niet af?

3. Klinisch psycholoog of psychiater

Zijn er psychische factoren die jouw eetgedrag beïnvloeden en misschien om behandeling vragen? De klinisch psycholoog of psychiater bekijkt dit samen met jou om de gepaste behandeling te kunnen adviseren en om de timing van een eventuele behandeling te bepalen.

4. Onderzoek

  • Een bloed- en urineonderzoek geeft aan of er lichamelijke oorzaken zijn voor je overgewicht en of er lichamelijke tegenaanwijzingen zijn voor de behandelingen.
  • Met een fietsproef kijkt de fysiotherapeut welke inspanning je lichaam aankan zodat je door meer lichaamsbeweging op een gezonde en verantwoorde manier je conditie kan verbeteren.
  • Soms zijn bijkomende onderzoeken nodig (bv. bij vermoeden van slaapapnoesyndroom).

5. Multidisciplinair overleg

Nadat we een volledig beeld hebben van jouw mentale en lichamelijke conditie kijken we tijdens een multidisciplinair overleg hoe we je het best helpen om van het overgewicht af te geraken. Hierbij hebben we 1 einddoel voor ogen: jou op een gezond gewicht krijgen dat je kan behouden op een zo min mogelijk ingrijpende manier.
Uit dit overleg volgt advies op maat dat dr. Van den Bogaert met jou zal bespreken.

6. Behandeling

Als je wilt ingaan op de door ons voorgestelde behandeling, maken we de nodige afspraken.