Zorg op maat

Koen Vancraeynest (algemeen directeur AZ Sint-Jozef Malle), dr. Dirk De Witte (ondervoorzitter huisartsenwachtpost), Ellen Theunissen (wachtpostcoördinator) en dr. Sven Beersmans (voorzitter huisartsenwachtpost)

Huisartsenwachtpost Voorkempen opent vanaf 5 februari de deuren naast de spoeddienst van AZ Sint-Jozef Malle in de Oude Liersebaan 4 te Malle. Patiënten uit de regio Voorkempen kunnen er na afspraak terecht van vrijdagavond 19 uur tot en met maandagmorgen 8 uur en op feestdagen (vanaf de avond voordien om 19 uur tot de ochtend nadien om 8 uur) voor een dringende consultatie die niet kan wachten tot de volgende werkdag.

Eén vast, centraal punt voor patiënten

“Vanaf nu is de huisartsenwachtpost een vast, centraal punt. Patiënten moeten niet meer zoeken wie er van wacht is en waar, maar weten dat ze de terecht kunnen bij de huisarts van wacht in de wachtpost”, vertelt dr. Beersmans, voorzitter van de huisartsenwachtpost Voorkempen. “We werken zoveel mogelijk op afspraak en vragen aan patiënten om hiervoor contact op te nemen met het gekende wachtnummer in onze regio. Deze werking blijft dus hetzelfde, dat wachtnummer wordt gekoppeld aan de huisartsenwachtpost.” 

“Ook de werking voor coronapatiënten blijft hetzelfde. Zij blijven naar het pré-triagecentrum gaan voor een coronatest”, luidt het.

Samenwerking met AZ Sint-Jozef Malle

Wel zijn er extra mogelijkheden zoals het sneller raadplegen van bepaalde diensten binnen het ziekenhuis. “We hebben bijvoorbeeld de mogelijkheid om het labo in het ziekenhuis te gebruiken en een paar uur later al resultaat te verkrijgen”, aldus dr. Beersmans.

“Zo’n samenwerking werkt in twee richtingen” vertelt dr. Dirk De Witte, ondervoorzitter en penningmeester van de huisartsenwachtpost. “Het is niet de bedoeling dat patiënten met een verkoudheid naar de spoeddienst van het ziekenhuis gaan, deze mogen doorgestuurd worden naar de wachtpost. Wij kunnen ook een patiënt sneller naar de spoeddienst doorsturen indien nodig.” De huisartsenwachtpost is een mooi voorbeeld van hoe ziekenhuizen en huisartsen hun krachten kunnen bundelen om zo een nog betere dienstverlening voor de patiënt te voorzien. De fijne samenwerking in kader van COVID-19, bijvoorbeeld in de pré-triagepost aan het ziekenhuis, heeft de opstart van de wachtpost zeker bevorderd.

“Daarnaast zorgde AZ Sint-Jozef Malle voor de prefinanciering van het gebouw en stelde extra administratief personeel ter beschikking om ons te helpen bij de opstart van de huisartsenwachtpost. Zonder hen hadden we niet zo ver gestaan. Ik denk dat wij één van de snelst en meest efficiënt opgerichte wachtposten in Vlaanderen zijn”, vult dr. Beersmans aan.

“Ook de samenwerking met de eerstelijnszone en de gemeenten verloopt trouwens zeer vlot. Er zijn veel partners die belangrijk zijn in het verhaal van de wachtpost”, besluit dr. De Witte.

Meer info op www.wachtpostvoorkempen.be