Overslaan en naar de inhoud gaan

Het ziekenhuis is verplicht om de patiënt in te lichten over de rechtsverhoudingen tussen het ziekenhuis en de werkzame zorgverleners. De aansprakelijkheid voor tekortkomingen van werknemers van het ziekenhuis (verpleegkundigen, vroedkundigen, zorgkundigen, apothekers, kinesitherapeuten, paramedici ...) wordt gedekt door de verzekering van het ziekenhuis.

De artsen, tandartsen, tabakologen, podologen en bepaalde kinesitherapeuten werken op zelfstandige basis in het ziekenhuis. Dit zelfstandige statuut heeft onder meer tot gevolg dat de zorgverlener zelf aansprakelijk is voor de eventuele niet naleving van de rechten van de patiënt: het ziekenhuis sluit elke aansprakelijkheid uit voor de tekortkomingen van deze zorgverleners. De zelfstandige zorgverlener beschikt over een eigen verzekering die zijn beroepsaansprakelijkheid dekt.

Indien je meer informatie wenst over de rechtsverhouding tussen het ziekenhuis en een individuele beroepsbeoefenaar kan je terecht bij de ombudsdienst.