Overslaan en naar de inhoud gaan

Voor je aan het MRA-traject kan beginnen, moet je je gebit laten controleren bij je tandarts. Ook zal je een recente (minder dan 2 jaar) röntgenopname type OPG (orthopantomogram) en een “DPSI-score” moeten laten opstellen. Deze geeft de gezondheidsgraad van je tanden weer. Pas hierna kan je op consultatie komen bij een MRA-specialist en kan er worden nagegaan of dit een mogelijke behandeling is voor jou.

Als je tandarts niet over de juiste apparatuur beschikt om een RX OPG te maken, dan kan je mits een voorschrift van jouw verwijzende arts of van jouw tandarts dit laten uitvoeren op de dienst mond-, kaak- en aangezichtschirurgie van ons ziekenhuis. Ga wel eerst na of je geen RX OPG liet maken de afgelopen 2 jaar: er is hiervan immers maar 1 terugbetaling mogelijk elke 2 jaar.

De terugbetaling van het MRA is afhankelijk van de ernst van jouw aandoening. Die wordt met een getal of index uitgedrukt, de “OAHI” of obstructieve apnea-hypopnea index. Indien de OAHI groter of gelijk is aan 15 events per uur slaap, zal jouw ziekenfonds via een regeling de kosten van het MRA en de noodzakelijke aanpassingen/herstellingen als gevolg van het normale gebruik van het MRA vergoeden. Wanneer de OAHI kleiner is, moet je zelf instaan voor de kosten van het MRA en het gebruik ervan.

De MRA-specialist zal je dit alles volledig, uitgebreid en vrijblijvend toelichten zodat je een weloverwogen beslissing kan nemen. Indien je in het traject instapt, doorloop je verschillende fasen.

Voorbereidende fase

Intake MRA

Je komt voor een eerste keer op consultatie bij prof. dr. Marc Braem, gespecialiseerde tandarts en MRA-specialist. Hij kijkt je gebit na en bespreekt alle praktische zaken omtrent een MRA. Werd je nog niet door een NKO-arts onderzocht, dan zal je dit nog moeten doen.

Simulatiebeet

Nadat je werd onderzocht door de NKO-arts, gaat de MRA-specialist na of je een goede kandidaat bent voor een MRA. Dit doet hij door de simulatiebeet en gebeurt tijdens een slaapendoscopie (DISE). De NKO-arts onderzoekt hierbij het effect van een MRA op je tong, tongklepje en zacht gehemelte. Tijdens dit onderzoek verkeer je in een nagebootste slaap. Dit vooronderzoek helpt de NKO-arts ook om te kijken welke andere behandelingen er voor jou nuttig kunnen zijn.

Vervaardigingsfase: afdruk MRA

Indien er bij de simulatiebeet gebleken is dat een MRA-behandeling het meest gunstig is voor jou, maken we een afspraak bij de MRA-specialist om afdrukken te maken van je tandbogen. Deze afdrukken worden samen met de resultaten van de simulatiebeet naar een gespecialiseerd tandtechnisch labo gestuurd waar ze de MRA maken.

Plaatsing MRA: start behandeling

De plaatsing van het MRA gebeurt door prof. dr. Marc Braem tijdens een consultatie. Je krijgt dan ook de nodige instructies voor eventuele bijkomende aanpassingen van het MRA om het effect te optimaliseren. Dit noemen we titratie. De MRA-specialist stelt het MRA in op een positie waarvan hij verwacht dat er een effect op het snurken meetbaar zal zijn. 

Als je recht hebt op een tussenkomst van het ziekenfonds zal er een aansluitende consultatie volgen bij pneumoloog-slaaparts dr. Halil Sirimsi om het dossier voor terugbetaling correct en volledig te maken. Wanneer er bij een latere controle blijkt dat alle symptomen erop wijzen dat het MRA goed is getitreerd, zal er een controlepolygrafie worden ingepland. Dit is verplicht wanneer je recht hebt op een tussenkomst voor jouw MRA, maar raden we iedereen aan om de effectiviteit van je MRA te kunnen beoordelen.

De eerste nachten moet je nog wat aan je MRA wennen. Er kunnen bepaalde neveneffecten, zoals een verhoogd speekselvloed, overgevoelige kaakgewrichten … ontstaan. Deze verdwijnen meestal vrij snel, zeker wanneer je enkele eenvoudige oefeningetjes uitvoert die je krijgt aangeleerd.

Controle fase

Controle titratie

Tijdens een opvolgconsultatie bekijkt prof. dr. Marc Braem of je MRA goed past, hoe goed je het verdraagt en wat het klinisch effect ervan is. Indien nodig gebeuren de nodige technische aanpassingen en volgen instructies tot bijkomende titratie.

Wanneer de MRA-specialist vaststelt dat je MRA goed is afgesteld, moet de slaaparts aan de hand van een polygrafie tijdens een opname in het ziekenhuis nagaan of er voldoende effect is van het MRA. Je blijft dan 1 nacht in het ziekenhuis. De polygraaf meet en registreert jouw ademhaling, hartritme en zuurstof-saturatie.

Controle MRA

5 maanden na de plaatsing van je MRA kom je op controle bij prof. dr. Marc Braem. Hij controleert jouw MRA, beoordeelt jouw therapietrouw a.d.h.v. vragenlijsten en evalueert het klinisch effect van je MRA. Indien nodig, stuurt hij bij. Om een goede opvolging te garanderen, gebeuren de verdere follow-ups op jaarbasis. Moest het nodig zijn, kan de beugel na 5 jaar worden vervangen.