Overslaan en naar de inhoud gaan

Een behandeling van borstkanker is teamwerk. Na de diagnose bespreken alle betrokken zorgverleners de patiënten wekelijks tijdens het multidisciplinair oncologisch consult (MOC):

 • Welke ingreep is zinvol?
 • Is bijkomende bestraling of chemotherapie nodig?
 • Is een antistoffenbehandeling nodig?
 • Is een antihormonale behandeling nodig?

De borstverpleegkundige is aanwezig en jouw huisarts wordt ook betrokken.

Nazorg

Na de borstkankerbehandeling volgen je huisarts, gynaecoloog en oncoloog jou verder op. Je krijgt een aantal opvolgafspraken:

 • Om je lichamelijk en psychologisch herstel te ondersteunen
 • Eventueel herval vroegtijdig op te sporen
 • Als motivatiemoment voor de hormonentherapie: uiterst belangrijk dat je elke dag een hormoonpil neemt
 • Bespreking nevenwerkingen met eventuele aanpassing therapie en medicatie
Wat houdt de opvolging in?
 • De medisch oncoloog peilt naar je algemeen welzijn en doet een klinisch onderzoek
 • De gynaecoloog doet een gynaecologisch onderzoek
 • Elk jaar is er ook een RX mammo-echografie
 • Andere onderzoeken gebeuren enkel als ze nodig zijn
Hoeveel opvolgafspraken zijn er?
 • Hoogrisicopatiënteneerste twee jaar gebeurt een driemaandelijks controle afwisselend tussen oncoloog en borstchirurg/gynaecoloog. Daarna wordt overgeschakeld op zesmaandelijkse controle
 • Laagrisicopatiënten: 1 afspraak per jaar bij beide specialisten, afwisselend om het halfjaar.