De artsen besturen en volgen alle dossiers op. Elk van hen is dus op de hoogte van jouw aandoening en behandeling. De arts die jou heeft opgenomen via de raadpleging of tijdens zijn wachtweek, blijft echter verantwoordelijk voor jouw dossier. Die arts zal in principe ook opereren en je na de operatie terugzien voor controle. We werken met een georganiseerde wachtdienst. Eén van de artsen is altijd bereikbaar tijdens de normale werkuren in het ziekenhuis en buiten de werkuren op 'stand-by' thuis.

Opname

Bij eventuele operaties verblijf je op heelkunde 1 of heelkunde 2.